Přihlášení

Jméno:
Heslo:

Zdravotní poradenství

V případě jakýchkoliv zdravotních potíží vyplňte jednoduchý formulář a my Vám poradíme a pomůžeme.

Na dotazy odpovídá MUDr. Jaroslav Dbalý, Švýcarsko

Vyzkoušejte si BEMER 3000

Přesvědčte se sami o výjimečné působnosti přístroje BEMER 3000.

Chcete-li si zlepšit svůj zdravotní stav nebo získat více informací a zkušeností s účinky přístroje BEMER v domácím prostředí, můžete si ho nezávazně vyzkoušet po dobu jednoho až dvou měsíců. Vyplňte následující formulář. Bližší informace Vám zašleme.

poruchy srdečního rytmu
linka

Informace k aplikaci terapie metodou BEMER při poruchách

srdečního rytmu

 

 

Pod pojmem poruchy srdečního rytmu rozumíme opakované odchylky v časovém sledu resp. pravidelnosti normálního sledu srdečních úderů.

 

Rozdělení

 

Bradykardie

Tachykardie

Paroxysmální tachykardie

Extrasystoly (předčasná depolarizace

Příliš pomalý sled úderů,

srdeční frekvence:

< 55 úderů/min.

 

Fyziologicky:

u sportovců s vytrvalostním tréninkem a při podchlazení

Příliš rychlý sled úderů,

srdeční frekvence:

>100 úderů/min.

 

 

Fyziologicky:

při tělesné námaze a horečce

Bušení srdce v náhlých atakách, srdeční frekvence:

130-220 úderů/min.

 

Zásadně patologický jev!

V průběhu normálního sledu srdečních úderů dojde k předčasné kontrakci srdce.

 

Ojedinělé extrasystoly se objevují i u zdravých jedinců.

 

 

Zvlášť je třeba se zabývat flatrem (kmitání) resp. fibrilací (míhání) předsíní, kdy většinou dochází v náhlých atakách k rychlému sledu kontrakcí muskulatury srdečních předsíní.

Flater předsíní se objevuje pouze u osob s organickým onemocněním srdce a může mít frekvenci 250 - 350 úderů/minutu. Daleko častěji se vyskytuje fibrilace předsíní, která je charakteristická absolutně nepravidelným míháním předsíní ve frekvenci 300 - 500/min. V jeho důsledku dochází k nepravidelnému sledu úderů srdečních komor pociťovanému většinou jako nepříjemný tlukot srdce. Oba jevy lze terapeuticky ošetřit buď nasazením léků, nebo elektrickou cestou.

 

Fibrilace srdečních komor je naproti tomu vždy život ohrožující a vyžaduje okamžitá opatření (elektrošoky apod.). V důsledku fibrilace muskulatury srdečních komor srdce efektivně netluče, tj. dochází k funkční zástavě krevního oběhu. Externí srdeční masáž kombinovaná s dýcháním z úst do úst nasazená do příjezdu lékaře záchranné služby může postiženému zachránit život.

 

Impulzy, které způsobují stahy (kontrakce) srdečních komor a tím sled úderů srdce, se vytvářejí v tzv. sinusovém uzlu - nervovém pletivu na přepážce v pravé srdeční předsíni. Zpravidla vychází ze sinusového uzlu 60 - 80 impulzů za minutu. Tyto jsou speciálními nervovými drahami vedeny dále a přenášeny na muskulaturu srdečních komor. K tvorbě impulzů dochází zásadně autonomně, tj. nelze ji jakkoliv ovlivnit vůlí (vědomě) a díky tomu zabezpečuje i v psychicky či fyzicky vypjatých extrémních situacích kontinuální srdeční rytmus.

Pro přizpůsobení se střídajícím se podmínkám a měnící se poptávce po krvi (kyslíku) je srdeční frekvence ovlivňována vegetativním nervovým systémem. Příčiny poruch srdečního rytmu mohou být v poruchách vytváření vzruchů, v předávání vzruchů a také mohou být podmíněny vegetativně.

Mechanizmy vzniku takových poruch je v jednotlivých případech zcela individuální. Může se objevit primárně přímo na srdci např. jako porucha prokrvování věnčitých (koronárních) cév, srdeční nedostatečnost, záněty srdce a vady srdečních chlopní. Vzniknout mohou tyto poruchy ale i v důsledku vysokého krevního tlaku, špatné funkce štítné žlázy, nedostatku minerálů (draslík/hořčík), otrav (alkohol, léky, kofein, tabák), infekčních nemocí atd.

 

Metoda BEMER ovlivňuje vlastně jen příčinu způsobem odpovídajícím aktuálnímu stavu znalosti účinků elektromagnetických polí. Spektrum jejich účinku se pohybuje v rámci fyziologicky možných „normálních“ reakcí a organizmu vlastních léčebných mechanizmů. To znamená, že aplikace systému BEMER nemůže způsobit žádné organicky podmíněné poruchy srdečního rytmu.

Jak bylo možné zjistit v jednotlivých případech, je možné, že již existující latentní nedostatek minerálů (draslík/hořčík) se v důsledku aktivace buněčného metabolizmu projeví formou lehkých poruch srdečního rytmu. Čelit těmto příznakům lze dostatečným přísunem odpovídajících minerálů.

  

Doporučení pro aplikaci terapie metodou BEMER

Nutná konzultace se spolupracovníky BEMER INSTITUTu a lékařem se zkušenostmi s využitím terapie metodou BEMER. Napište nám na naši e-mailovou adresu bemer.institut@bemer.cz nebo zavolejte na tel. číslo 603 540 243. Rádi Vám poradíme.