Přihlášení

Jméno:
Heslo:

Zdravotní poradenství

V případě jakýchkoliv zdravotních potíží vyplňte jednoduchý formulář a my Vám poradíme a pomůžeme.

Na dotazy odpovídá MUDr. Jaroslav Dbalý, Švýcarsko

Vyzkoušejte si BEMER 3000

Přesvědčte se sami o výjimečné působnosti přístroje BEMER 3000.

Chcete-li si zlepšit svůj zdravotní stav nebo získat více informací a zkušeností s účinky přístroje BEMER v domácím prostředí, můžete si ho nezávazně vyzkoušet po dobu jednoho až dvou měsíců. Vyplňte následující formulář. Bližší informace Vám zašleme.

léčba bolesti
linka

 

 

 

Využití terapie metodu BEMER při lébě bolestí

 

 

 

Stále více lidí na celém světě trpí bolestmi nejrůznějšího druhu. Migrény a tenzní bolesti hlavy se staly doslova lidovými chorobami. V průmyslových zemích trpí každý třetí člověk bolestmi zad. Stále větší počet lidí je postižen bolestmi kloubů, kostí, svalů, a bolestmi po různých zraněních.

 

Tato situace vyvolala nutnost vývoje samostatného oboru zabývajícího se terapií bolestí. Školní medicína vychází z toho, že bolest má vždy nějakou konkrétní příčinu a pokud není nalezena příčina bolesti resp. nemůže-li být odstraněna, pak by měla být ošetřována bolest jako symptom. I v oblasti komplementární medicíny panuje na terapii bolesti řada názorů. Interdisciplinární výzkum fyziky, biologie a medicíny přináší stále nové představy o vlastnostech živých systémů. Náhled na člověka jako na chemicko-mechanický systém je doplňován nadřazeným fyzikálním pohledem. Zejména poznatky o schopnosti autoregulace a autoléčbě vedou k novým náhledům na zdraví a nemoc. Z tohoto pohledu je nutné také nově přehodnotit bolest.

 

Bolest má mnoho tváří - dloubavá či bodavá, tahavá či tupá, povrchová či jdoucí do hloubky. Každý člověk cítí bolest individuálně jinak. Přestože je bolest vždy nepříjemná, je „přítelem člověka“ - resp. jinými slovy řečeno „hlídačem zdraví“. Jako určitý alarmující signál bolest upozorňuje člověka, že něco není v pořádku. Bolest má často také sklony se „osamostatňovat“ - člověk často cítí bolesti, i když jejich příčina je již odstraněna.

 

Příčiny bolesti:

Každý pocit bolesti předpokládá nejprve určitý podnět resp. podráždění. Tento podnět je nervy veden do mozku, kde vyvolává odpovídající reakce. Společným jmenovatelem všech bolestivých podráždění jsou změny ve tkáních nebo v povrchu buněk. Bolest je vlastně „voláním buňky po kyslíku“. Bolest jde ruku v ruce s chemickými změnami v buňkách, s uvolňováním bolest podněcujících látek jako vodíkových a draslíkových iontů, histaminu a serotoninu.

 

Existuje celá řada příčin bolesti. Pokud však zkoumáme tyto příčiny až k jejich kořenům, pak zjistíme, že se nakonec vždy jedná o poruchu buněčného metabolizmu.

 

Nejlépe tento výklad pochopíme na bolesti související se zraněním. Každá rána, každé zranění je porušením tkáně, dochází ke zničení buněčných membrán, což vede k negativnímu ovlivnění buněčného metabolizmu buňky i buněk okolních. Příčinou každého hematomu, každé zhmožděniny, natržení, komprese, dokonce i obyčejné svalové únavy jsou drobná poranění buněčné struktury.

Již v r. 1994 byla v časopisu „Science“ zveřejněna zpráva, kde se hovořilo o tzv. elektrických „genetických spínačích“. Potenciály nervové a svalové akce, které jsou předpokladem každého pohybu, aktivují v buňkách geny, které následně regenerují specifickou proteinovou syntézu - jsou to tzv. reparační proteiny, které „opravují“ buněčné membrány. Díky odpovídajícímu elektromagnetickému signálu přístroje BEMER 3000 bylo možné pozorovat urychlení hojení ran a kostí až o 40%.

 

Rovněž zánětlivé bolesti jsou zapříčiněny poruchou buněčného metabolizmu. Přitom je zcela jedno, jestli je příčina bakteriálního nebo septického rázu, zda je bolest akutní nebo chronická. Zánět v každém případě znamená hyperémii a zvýšený vnitřní tlak kapilár. Následkem je mimo jiné vylučování krevních tekutin - exsudátů (výpotků) a infiltrátů - do tkáně. Tyto způsobují otoky, které znemožňují látkovou výměnu. Navíc se uvolňují vodíkové ionty. Tak dochází k překyselení tkáně, které může způsobit až odumírání (nekrózu) buněk. Jak překyselení tak i zvýšení tlaku v důsledku otoků způsobují symptom bolesti.

 

Bolesti při natažení svalů vznikají zúžením krevních cév, tj. v důsledku psychického stresu nebo špatným držením a s tím spojeným nedostatečným zásobováním buněk kyslíkem. Nebo u lumbaga („houser“) způsobuje spastická kontrakce svalů snížení prokrvování, což rovněž negativně ovlivňuje látkovou výměnu.

 

Závěr:

Pokud se terapie bolesti koncentruje pouze na potlačení bolesti, nedotýká se podstaty a v mnoha případech dokonce zabraňuje vyléčení. Regenerace a léčba jsou založeny na fungujícím metabolizmu.

 

S pojmem „Bio-Elektro-Magnetická-Regulace-Energie“ (terapie metodou BEMER) je spojena terapie, která v širokém rozsahu aktivuje látkovou výměnu (metabolizmus) a tím podporuje samoléčbu. Zlepšenou regenerací dochází k ústupu chronických bolestí, zranění se rychleji hojí a napětí se uvolňují.

 

Následující efekty terapie metodou BEMER mají zásadní význam pro léčbu bolestí:

 

Všeobecné účinky

 

 • zlepšení prokrvování
 •  zvýšení koncentrace kyslíku v krvi
 • zlepšení fluidity krve
 • všeobecná regulace buněčného metabolizmu
 • zlepšení funkce, diferenciace a regenerace buněk
 • zlepšení vzájemné regulace, komunikace a koordinace buněk

 

Potenciální účinky specielně u bolestivých stavů

 

 • aktivace systému monoxidu dusíku ve vlastním těle způsobuje rozšíření cév a tím zlepšení prokrvování. Tento účinek podporuje např. i terapii u migrény, diabetes mellitus, onemocnění srdečního a krevního oběhu, hučení v uších (tinnitus) či mozkových příhod
 • zlepšení mikrocirkkulace v poškozené tkání, podporuje vylučování kyselin a konečných produktů metabolizmu
 • výšení přepravy mikrofágů, lymfocytů a protilátek krví k ložisku
 • ktivace tzv. „reparačních proteinů“ a protizánětlivě působících enzymů, které podporují co nejlepší regeneraci poškozené tkáně
 • otoky ustupují, záněty odeznívají
 • buňky jsou opět dostatečně zásobovány kyslíkem a živinami.

 

 

V lékařské uživatelské studii zpracované pod vedením Akademie pro bioenergetiku byl a je dokumentován účinek elektromagnetických polí systémem terapie za využití BEMER 3000 na člověka.

 

Bylo zpracováno celkem 1116 protokolů - řada pacientů trpěla příznaky více onemocnění, bylo výsledkem stanovení celkem 2031 klinických obrazů. Při průměrné době terapie 2 - 5 týdnů a 313 zaprotokolovaných případech (jichž se týká níže uvedený výtah), byly zjištěny následující výsledky.

 

 

stav
nezměněn
zlepšení výrazné zlepšení
(bez obtíží
migréna: 10% 29% 61%
bolesti hlavy: 8% 18% 74%
celková pohoda: 7% 19% 74%
celkový stav bolesti: 3% 26% 71%

 

Doporučení pro aplikaci terapie metodou BEMER
Nutná konzultace se spolupracovníky BEMER INSTITUTu. Napište nám na naši e-mailovou adresu bemer.institut@bemer.cz nebo zavolejte na tel. číslo 603540243 nebo 603540241. Rádi Vám poradíme.

 

 


 

Literatura:

1. Kafka, W.A.: Využití extrémně pomalu a širokopásmově impulzních elektromagnetických polí pro terapeutické účely (EMPHYSPACE REPROT, 02.02.99)

2. Michaelis, H.: Odborná informace k terapii za využití BEMER - 3000 (Academy for Bioenergetics, 5/99)

3. Akademie pro bioenergetiku, Liechtenstein: Lékařská uživatelská studie, 09/03