Přihlášení

Jméno:
Heslo:

Zdravotní poradenství

V případě jakýchkoliv zdravotních potíží vyplňte jednoduchý formulář a my Vám poradíme a pomůžeme.

Na dotazy odpovídá MUDr. Jaroslav Dbalý, Švýcarsko

Vyzkoušejte si BEMER 3000

Přesvědčte se sami o výjimečné působnosti přístroje BEMER 3000.

Chcete-li si zlepšit svůj zdravotní stav nebo získat více informací a zkušeností s účinky přístroje BEMER v domácím prostředí, můžete si ho nezávazně vyzkoušet po dobu jednoho až dvou měsíců. Vyplňte následující formulář. Bližší informace Vám zašleme.

diabetes mellitus
linka


Informace k využití terapie metodou BEMER při diabetes mellitus

 

 

 

 

 

U onemocnění diabetes mellitus (cukrovka) se jedná o poruchu metabolismu uhlovodanů založeném na relativním nebo absolutním nedostatku inzulínu.

 

Slinivka břišní produkuje v těchto případech nedostatečné množství inzulínu nebo díky poruše zhodnocení v metabolismu není inzulín dostatečně účinný. V tom nejhorším případě není produkován vůbec žádný inzulín, takže organismus není schopen odbourávat potraviny obsahující cukr či škrob, což vede ke zvýšení hladiny cukru v krvi.

 

Slinivka břišní (pankreas) je orgán o hmotnosti 70 - 100 g, který pod vrátníkem ústí spolu se žlučovodem do smyčky dvanácterníku, která má tvar písmene C. Aby byla slinivka schopná plnit svou klíčovou funkci při trávení uhlovodanů, tuků a bílkovin, obsahuje dvě zásadně rozdílné buněčné struktury: jednak to jsou exokrinní žlázy, které podle přísunu potravy produkují cca. 0,6 - 2 litry základního trávicího sekretu obsahujícího mimo jiné enzymy důležité pro trávení tuků a bílkovin, a dále asi milion ostrůvkovitě uspořádaných beta-buněk, které každý den dodávají zhruba 2 mg inzulínu. (Alfa-buňky produkují glukagon, který jako protihráč inzulínu přispívá k regulaci cukru v krvi).

 

Protože uhlovodany, zejména glokóza důležitá pro energii, mohou být do buněk vpraveny pouze pomocí inzulínu, má tento ústřední význam v celém systému látkové výměny. Nedostatek inzulínu způsobuje zvýšení hladiny cukru v krvi a tím i těžké poruchy buněčného metabolismu. V krevním oběhu způsobuje vysoký obsah cukru bezprostřední poškození cévních stěn, negativně ovlivňuje schopnost krve vázat kyslík a zhoršuje její fluiditu. V důsledku toho se zvyšuje riziko vzniku trombóz a cévních uzávěr. Čím déle trvá diabetes mellitus a čím hůř je nastavena hladina cukru v krvi, tím vyšší je vzhledem k uvedeným faktorům i riziko trvalých poškození, která se projevují zejména v cévním systému.

 

Co do příznaků a léčení se rozlišují dvě základní formy diabetes mellitus:

 

Diabetes typ I:

-          podstatný až úplný výpadek produkce inzulínu vlastním organismem. Hned od začátku je nezbytná léčba inzulínem ! Tato forma se objevuje převážně před 40. rokem věku.

-          genetická dispozice. Na základě autoimunní reakce (virová nákaza, zátěž životním prostředím) dochází k ničení beta-buněk produkujících inzulín. Může k němu docházet i idiopaticky bez jakéhokoliv základního onemocnění

-          četnost výskytu v SRN: cca. 150.000 - 200.000 pacientů

 

Diabetes typ II:

-          vrozená nebo získaná snížená schopnost reagovat  na vlastní inzulín, která je jako typická nemoc z blahobytu ještě posilována překrmováním se a nadváhou

-          terapie různými druhy medikamentů

-          četnost výskytu v SRN: cca. 2 miliony pacientů

 

Þ       Základní terapie pro obě formy onemocnění - DIETA !

 

 

Zvláštní formou diabetes mellitus je těhotenská cukrovka a další méně časté formy tohoto onemocnění.

 

Teprve když vypadne více jak 80% produkce vlastního inzulínu, začne zhruba třetina až polovina všech pacientů pociťovat typické příznaky jako je únava, snížení výkonnosti, úbytek hmotnosti, lýtkové křeče, svědění, žízeň, časté močení a náchylnost k infekcím.

 

Mezi vlastním počátkem diabetu a projevem výše uvedených symptomů mohou uplynout týdny, měsíce či dokonce roky, takže u osob s dispozicí se doporučují pravidelné kontroly hladiny cukru v krvi. Protože čím déle je udržovaná zvýšená hladina cukru v krvi, tím vyšší je nebezpečí trvalých poškození, která rozhodují o kvalitě života a osudu diabetika. Jak již bylo řečeno, onemocněním je zasažen zejména cévní systém a asi 70% všech diabetiků umírá na následky srdečních a oběhových onemocnění.

 

V zásadě se u diabetiků v časové závislosti na kvalitě látkové výměny (= hodnoty cukru v krvi) vyvíjejí dvě formy cévního poškození: diabetická mikroangiopatie a makroangiopatie.

 

U mikroangiopatie se jedná o onemocnění vnitřních stěn malých cév, zejména vlásečnicových kapilár, způsobené trvale vysokou hladinou cukru v krvi, které v důsledku sníženého prokrvení citlivých orgánů jako sítnice nebo ledviny způsobuje závažné poškození jejich funkcí a další onemocnění. Právě tady působí zvlášť negativně již zmíněné změny fluidity krve a zvýšené riziko vzniku trombózy. Mikroangiopatie hraje důležitou roli při vzniku nervových poškození (polyneuropatie), nedostatečné funkce ledvin, retinopatii a srdeční nedostatečnosti.

 

Makroangiopatie odpovídá svými příznaky obecné arterioskleróze hlavních cév, avšak s tou zvláštností, že u špatně léčeného diabetika se vyvíjí zvlášť rychle a výrazně.

 

Typickým projevem diabetické makroangiopatie jsou např. koronární srdeční onemocnění, skleróza mozkových cév se zvýšeným rizikem mozkových příhod a ucpávání artérií v dolních končetinách - nazývaná také „nemoc výkladních skříní“: čím horší je prokrvování, tím kratší vzdálenosti je pacient schopen zvládat a musí se často zastavovat kvůli velkým bolestem zejména v oblasti lýtek a nohou. Po zdolání delší vzdálenosti byť i s mnoha přestávkami mají pacienti zpravidla pocit „těžkých nohou“.

 

V rámci často zároveň se vyskytující diabetické polyneuropatie dochází k nižší produkci potu s nebezpečím vysychání pokožky a poškození přirozeného ochranného filmu.

 

V důsledku toho je velká pravděpodobnost infekce při jinak zcela bezvýznamných zraněních a vzniku těžce se hojících vředů. Riziko zranění rovněž zvyšuje snížení citlivosti vůči teplotám a bolesti.

Tak jak se směrem k periferii snižuje průměr cév, zhoršuje se prokrvování a tím i látková výměna, takže může dojít k atrofování svalů nožní klenby s odpovídajícími statickými potížemi a poškozením růstu kostí, pokožky a nehtů.

 

Ke vzniku tzv. „diabetické nohy“ dochází v důsledku dlouhodobě špatným hodnotám hladiny cukru v krvi - často v důsledku dietních chyb, díky nedostatku pohybu, výše uvedeným rizikovým faktorům a nedostatečné péči o nohy.

 

 

Arterioskleróza

Běžně nazývaná jako kornatění tepen - je vzhledem ke své symptomatice a zvlášť dramatickým následkům (srdeční či mozkový infarkt) na prvních místech ve statistice příčin úmrtí. S využitím více jak poloviny prostředků, které jsou k dispozici pro léčení a lékařskou péči spojenou s následky arteriosklerózy, představuje toto onemocnění jednu z největších nákladových položek zdravotnictví.

Arterioskleróza je charakterizován změnou na stěnách arteriálních cév. Po ponejprv drobných poškozeních vnitřních cévních stěn může dojít ke vzniku lokálních zánětů, které v důsledků nejrůznějších chemických procesů vyvolávají zvýšený výskyt vazivových buněk. Tzv. pěnové buňky s vysokým obsahem tuku (plaky), které při tomto procesu vznikají, se usazují na cévních stěnách a představují velké riziko tvorby krevních sraženin (trombů). Sraženiny mohou způsobit zúžení až ucpání cévy, což znamená, že pro další úsek je zastaveno zásobování krví. V závislosti na lokalizaci se snížené prokrvování v dolních končetinách projevuje formou částečně bolestivých svalových křečí nejprve pouze při zatížení, později i v klidovém stavu. Co se týče srdeční oblasti, je třeba jmenovat zejména koronární srdeční onemocnění s pocitem tísně v prosou a bolestmi (angina pectoris).

Aktuální uzávěra v mozku vede k mozkové příhodě (mrtvici), v srdci k srdečnímu infarktu nebo v dolních končetinách k akutní tepenné uzávěře. Následná poškození jsou závislá na velikosti ucpané cévy a době trvání absolutního uzavření - vždy je zde riziko odumření (nekrózy) neprokrvované oblasti.

[další informace] »

 

 

Terapie elektromagnetickými poli tak, jak ji lze optimálně poskytnout pomocí BEMER 3000, je komplexní terapeutickou metodou, která zlepšuje nejen prokrvování a zásobování kyslíkem, ale také optimalizuje a reguluje buněčný metabolismus celého organismu.

Pro léčbu diabetes mellitus mají zásadní význam následující účinky terapie metodou BEMER:

-          zlepšení prokrvení až po mikrocirkulaci (Michaelis, H.)

-          zvýšení parciálního tlaku kyslíku a zmnožení erytrocytů (Malkomes, Ch.)

-          zlepšení metabolismu červených krvinek díky zvýšení množství ATP a dalších fosfátových zásobníků bohatých na energii (Spodaryk, K.)

-          snížení krevního tlaku, snížení frekvence pulzu a vegetativní relaxace (Michels-Wakili, S.)

-          stimulace eventuální zbytkové funkce buněk produkovat inzulín

-          zlepšení okysličování a metabolismu cukrů (tím vyrovnanější hodnoty cukru v krvi v průběhu dne a evtl. redukce množství léků snižujících hladinu cukru).

 

Díky lepšímu prokrvování a okysličování je pozitivně ovlivňována funkce jednotlivých orgánů, snížena bolestivost z důvodu nedostatku kyslíku a rovněž redukováno zatížení srdce. Vegetativně regulující efekty mohou v závislosti na funkčním stavu cév napomáhat regulaci krevního tlaku.

V komplexu uvedených účinků je terapie metodou BEMER efektivní metodou bez vedlejších účinků, která může přispět snadnější kompenzaci individuálních nevyhnutelných rizikových faktorů, účinné podpoře vlastních opatření a doplňovat nezbytné konzervativní postupy léčby.

 

Vzhledem ke komplexnímu charakteru diabetických onemocnění a často souběžnému průběhu více onemocnění, jeví se často jako účinná  nezbytná individuální schémata aplikace a modifikace V tomto smyslu dbejte laskavě pozorně pokynů našich spolupracovníků nebo se poraďte se zdravotníkem se zkušenostmi s využitím metody BEMER.

 

 

V celoevropské lékařské studii zpracované pod vedením AFB (Akademie pro bioenergetiku) byly a jsou dokumentovány účinky elektromagnetických polí terapeutického systému BEMER 3000 na člověka. Celkem bylo vystaveno 1116 protokolů a protože řada pacientů měla více příznaků, výsledkem bylo 2031 diagnóz onemocnění. Při průměrné době trvání terapie v délce 6 - 8 týdnů a 319 zaprotokolovaných případech (týkajících se uvedeného výtahu), byly zjištěny následující výsledky.

 

Upozornění: uvedená onemocnění diabetes mellitus se týkají přednostně pacientů bez medikace inzulínu

 

 

 

 

(Výtah z lékařské uživatelské studie

aplikace systému BEMER 3000)

 

Doporučení pro aplikaci terapie metodou BEMER

Nutná konzultace se spolupracovníky BEMER INSTITUTu. Napište nám na naši e-mailovou adresu bemer.institut@bemer.cz nebo zavolejte na tel. číslo 603540243. Rádi Vám poradíme.