Přihlášení

Jméno:
Heslo:

Zdravotní poradenství

V případě jakýchkoliv zdravotních potíží vyplňte jednoduchý formulář a my Vám poradíme a pomůžeme.

Na dotazy odpovídá MUDr. Jaroslav Dbalý, Švýcarsko

Vyzkoušejte si BEMER 3000

Přesvědčte se sami o výjimečné působnosti přístroje BEMER 3000.

Chcete-li si zlepšit svůj zdravotní stav nebo získat více informací a zkušeností s účinky přístroje BEMER v domácím prostředí, můžete si ho nezávazně vyzkoušet po dobu jednoho až dvou měsíců. Vyplňte následující formulář. Bližší informace Vám zašleme.

degenerace makuly
linka

 

 

Informace k využití terapie metodou BEMER u stářím podmíněné

degenerace makuly

 

 

 

Degenerace makuly (AMD) (žlutá skvrna – místo nejostřejšího vidění) je onemocnění objevující se ve vyšším věku postihující zpravidla nejprve jedno oko provázená postupující částečnou nebo plnou ztrátou centrální ostrosti vidění. Ztráta zraku se přitom omezuje pouze na ostré vidění detailů (čtení, rozeznávání detailů), periferní zorné pole a tím i schopnost orientace zůstávají zachovány. AMD nezpůsobuje slepotu, může však být značným omezením.

 

Příčinou onemocnění je dle současného stavu znalostí přetížení určitých buněčných struktur a metabolické poruchy v oblasti sítnice. Snížením výkonnosti tzv. buněk pigmentového epitelu zajišťujících odvod specifických konečných produktů látkové výměny dochází v okolí žluté skvrny (místo nejostřejšího vidění) k jejich ukládání. Tím dochází k negativnímu ovlivňování zraku, v pozdějším stádiu může dojít i k poškození a ztrátě sítnicové tkáně. V tomto případě pak hovoříme o suché degeneraci makuly, která postupuje relativně pomalu, může se dokonce i zastavit a která tvoří asi 80% všech případů degenerace makuly.

 

U druhé formy tohoto onemocnění -  a to rychle postupující vlhké degeneraci makuly - se objevují netěsnosti na poškozených místech membrány tvořící těsnění vůči cévnatce, díky čemuž dochází ke vnikání kapaliny a proteinů. V důsledku toho se tvoří cévní novotvary a krvácení narušující sítnici.

 

Onemocnění se zpravidla projeví teprve v pozdějším stádiu rozmazanými resp. šedými fleky při čtení, zkreslením obrazu a úbytkem ostrosti vidění, změnami barevného vidění. Obě formy degenerace makuly jsou bezbolestné. Při pravidelných vyšetřeních očního pozadí lze však včas rozpoznat typické usazeniny a event. cévní novotvary.

 

Díky nejrůznějším pomůckám jako jsou zvětšovací skla (lupy) nebo individuálně zhotovené speciální brýle či elektronická čtecí zařízení je možné v závislosti na progresi choroby zachovat schopnost čtení po relativně dlouhou dobu. Zpravidla však není možné dále řídit motorová vozidla.

 

I přes intenzivní výzkum v oblasti této problematiky jsou v současné době k dispozici uspokojivá terapeutická opatření pouze pro část pacientů s vlhkou AMD, pro pacienty s formou suché AMD t.č. není žádná.

 

Jak laserová terapie, při níž se cévní novotvary v závislosti na jejich umístění obliterují, tak i fotodynamická terapie mohou být využity jen u malé části pacientů s vlhkou AMD. Těmito metodami však nelze zastavit průběh choroby, a i u pacientů, u nichž léčení probíhá zprvu úspěšně, se po roce dostavuje v 50% případů recidiva.

 

Proces tzv. rotace sítnice je stále ještě ve fázi zkoušek, je velmi komplikovaným a nákladným postupem, kdy se sítnice zcela uvolní od podkladu. Poté díky odpovídajícímu pootočení je možné zafixovat na žlutou skvrnou intaktní část sítnice.

 

Nové možnosti v terapii nyní nabízí tzv. diferenciální membránová filtrace.  Jedná se o postup, kdy se díky zlepšení fluidity krve (viskozita plazmy, viskozita krve jako takové , agregace erytrocytů atd.) dostavuje funkční zlepšení metabolizmu v oku. Jak ukazují poslední studie, lze toto objektivizovat zvýšením schopnosti vidění.

 

Terapie metodou BEMER je terapeutickou metodou, která díky komplexně působícím mechanizmům vede k optimalizaci metabolizmu celého organizmu. Nejdůležitějšími vědecky prokázanými účinky jsou:

1.         Zvýšení reakceschopnosti molekulárních a submolekulárních struktur v organizmu díky doposud ojedinělé širokopásmové formě signálů, čímž dochází k obecnému usnadnění průběhu u širokého spektra chemických reakcí (Kafka, W.A.)

2.         Elektromagneticky indukované „zapojení“ HSP 70, čímž dojde k syntéze speciálních reparačních proteinů (Jelinek, R.)

3.         Zlepšení a zkrácení procesu hojení jizev a ran (Preissinger, M.)

4.         Redukce svalové únavy po anaerobním zatížení (Spodaryk, K.)

5.         Zlepšení prokrvení až do mikrocirkulace s následným zvýšením parciálního tlaku kyslíku (Michaelis, H.) a osamostatněním (rozrušením řetízkování) erytrocytů v krvi (Malkomes, CH.).

6.         Zlepšení metabolizmu červených krvinek díky zvýšení množství ATP a dalších na energii bohatých fosfátových zásobníků (Spodaryk, K.)

7.         Snížení krevního tlaku, snížení frekvence pulzu a vegetativní relaxace (Michels-Wekili, S.)

 

Všechny tyto výše uvedené reakce a pozitivní zkušenosti z léčby pacientů s diabetickou makro- a mikroangiopatií dovolují vést diskuze o tom, zda vzhledem ke známému vlivu terapie metodou BEMER na prokrvování a fluiditu krve by mohl být tento pozitivně využit i na ovlivnění vývoje stářím podmíněné degenerace makuly.

 

Využití terapie metodou BEMER lze doporučit také u AMD, přičemž o potencionálním úspěchu léčby specificky u AMD lze hovořit jen omezeně, jelikož doposud jsou dokumentovány zkušenosti pouze i několika jednotlivých případů.

 

V souladu se zkušenostmi u jiných metabolických onemocnění resp. poruch prokrvování by se při léčbě mělo počítat s terapií v délce 6 - 8 týdnů, dokud nebudou prokázány změny jednotlivých metabolických parametrů resp. krevních hodnot na základě výsledků laboratorních vyšetření.

 

 

 

Doporučení pro aplikaci terapie metodou BEMER

Nutná konzultace se spolupracovníky BEMER INSTITUTu. Napište nám na naši e-mailovou adresu bemer.institut@bemer.cz nebo zavolejte na tel. číslo 603540243 nebo 603540241.

Rádi Vám poradíme.