Přihlášení

Jméno:
Heslo:

Zdravotní poradenství

V případě jakýchkoliv zdravotních potíží vyplňte jednoduchý formulář a my Vám poradíme a pomůžeme.

Na dotazy odpovídá MUDr. Jaroslav Dbalý, Švýcarsko

Vyzkoušejte si BEMER 3000

Přesvědčte se sami o výjimečné působnosti přístroje BEMER 3000.

Chcete-li si zlepšit svůj zdravotní stav nebo získat více informací a zkušeností s účinky přístroje BEMER v domácím prostředí, můžete si ho nezávazně vyzkoušet po dobu jednoho až dvou měsíců. Vyplňte následující formulář. Bližší informace Vám zašleme.

Parkinsonova choroba
linka

 

 

Informace k využití terapie metodou BEMER  při Parkinsonově chorobě

 

 

Parkinsonova choroba (třaslavá obrna - parakusis agitans) je nejčastějším neurologickým onemocněním v pokročilém věku. Onemocnění postihuje určité oblasti mozku, kde v důsledku pomalu pokračující degenerace buněk černé substance (substantia nigra) dochází k nedostatku neurotransmiteru - dopaminu.

Nedostatek dopaminu se projevuje vědomými a nevědomými pohyby a způsobuje typické parkinsonské symptomy. Tři charakteristické motorické poruchy se označují jako „Parkinsonova triáda“:

 

-         ztuhlost svalů (rigor), rovnoměrné zvýšení svalového tonu s výskytem "fenoménu ozubeného kola",

-         jemný třas (tremor), rytmické pohyby jednotlivých nebo více končetin v klidu a

-        neschopnost pohybu (akinézie), nelze časově přesně započít či ukončit pohyb, pohyby se zpomalují a nelze je realizovatvýdrží.

 

Dále lze pozorovat nesprávné pohyby a držení (např. trhavá chůze s náklonem dopředu), vegetativní poruchy se zvýšenou tvorbou slz a slin, zvýšená produkce podkožního mazu (tzv. masťový obličej) aj., poruchy řeči a relativně brzy i psychické poruchy s depresivním laděním.

 

I přes intenzivní výzkum v této oblasti není ještě dnes možné určit u 70 - 80% nemocných příčiny resp. spouštěcí faktory této choroby.

U forem sekundárního parkinsonismu jsou nejčastějšími případy onemocnění ty, které jsou způsobeny arteriosklerózou. U poměrně mladých pacientů (před a okolo 4 dekády života) bylo možné objektivizovat změny na více genetických základech, u nichž lze předpokládat, že zvyšují náchylnost k onemocnění Parkinsonovou chorobou.

Dále se jako o možných příčinách resp. podpůrných faktorech vzniku choroby diskutuje o poškození cév v mozku v důsledku násilného působení na lebku, intoxikaci jedy z okolního prostředí (určité insekticidy, rtuť a rozpouštědla), lécích a drogách, jedovatých látkách vznikajících ve vlastním organizmu a poruše jejich odbourávání. Současná věda vychází z toho, že teprve souhra více uvedených faktorů představuje ohrožení.

 

Kauzální terapie parkinsonského syndromu není v současné době známa (výjimka - parkinsonismus způsobený neuroleptiky). K dispozici je však řada terapií využívajících podávání léků. Přitom se v zásadě rozlišují dvě skupiny substancí: anticholinergika zamezující převaze cholinergních neurotransmiterů a léky zvyšující produkci dopaminu (L-Dopa resp. Dopamin-Agonisten).

 

U tohoto klinického obrazu lze doporučit terapii metodou BEMER jako doplňující terapeutickou metodu. Vzhledem k potenciální obecné optimalizaci resp. aktivaci vlastních metabolických a regulačních procesů celého organizmu lze u pacienta očekávat zlepšení celkového tělesného a duševního stavu i zlepšení neuromuskulární koordinace a neurologických funkcí.

  

Za vědecky prokázané a doložené studiemi kontrolovanými klinickými metodami jsou považovány následně uvedené mechanizmy účinků impulzů metody BEMER:

 

1.      Zvýšení reakceschopnosti molekulárních a submolekulárních struktur v organizmu díky doposud ojedinělé širokopásmové formě signálů, čímž dochází k obecnému usnadnění průběhu u širokého spektra chemických reakcí (Kafka, W. A.)

2.       Elektromagneticky indukované „zapojení“ HSP 70, čímž dojde k syntéze speciálních reparačních proteinů (Jelinek, R.), zlepšení a zkrácení procesu hojení jizev a ran (Preissinger, M.), redukce svalové únavy po anaerobním zatížení (Spodaryk, K.)

3.       Zlepšení prokrvení až do mikrocirkulace (Michaelis, H.) s následným zvýšením parciálního tlaku kyslíku a osamostatněním (rozrušením řetízkování) erytrocytů v krvi (Malkomes, CH.). Zlepšení metabolizmu červených krvinek díky zvýšení množství ATP a dalších na energii bohatých fosfátových zásobníků (Spodaryk, K.).  Snížení krevního tlaku, snížení frekvence pulzu a vegetativní relaxace (Michels-Wekili, S.)

 

Kromě těchto účinků může aktivace vlastního cévního systému monoxidu dusíku a šetrné rozšíření cév, jakož i podnícení vlastních mechanizmů „ochrany a oprav“ cév přispět k prokrvování postižené oblasti mozku a tím i k možnému zpomalení postupu choroby.

 

Novější šetření ukazují enormní význam každodenního „tréninku“ s využitím přizpůsobené fyzio- a ergoterapie, stejně jako co největší integrace pacienta do „běžných domácích“ úkolů s koncentrací na jemnou motoriku. Důsledné využívání a namáhání schopností jemné motoriky je důležitým předpokladem pro co největší podporu produkce vlastního dopaminu a tak udržení pohyblivosti, síly, šikovnosti (schopnosti koordinace) a tím celkové kvality života pacienta po co nejdelší dobu.

 

Lékařsky dokumentované protokoly o aplikaci a zprávy pacientů s Parkinsonovou chorobou, které jsou doposud k dispozici, jsou zatím dokumentované jen formou jednotlivých zkušeností a nedovolují tudíž žádné reprezentativní vědecké závěry. Lze však konstatovat, že u léčených pacientů lze dosáhnout zlepšení celkového stavu (posuzováno dle různých z částí subjektivních parametrů) i zlepšení chůze s prodloužením samostatně zvládaných vzdáleností. Zásadně je však třeba brát v úvahu, že Parkinsonova choroba vyžaduje dlouhodobé léčení.

Teoreticky by mohlo k léčení přispět i určení alergizujících (nesnášenlivost) faktorů v potravě – ImuPro300 test.

[další informace] »

 

 

Doporučení pro aplikaci terapie metodou BEMER

Nutná konzultace se spolupracovníky BEMER INSTITUTu. Napište nám na naši e-mailovou adresu bemer.institut@bemer.cz nebo zavolejte na tel. číslo 603540243. Rádi Vám poradíme.